VMware ตอนที่ 4 การสร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Guest OS

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

VMware ตอนที่ 4 การสร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Guest OS


     การสร้าง Virtual Machine ใน ESX จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของสเปกเครื่องที่ต้องการใช้งานให้เหมาะสม รวมถึงประเภทของ Guest OS ที่ต้องการติดตั้งลงใน VM ให้ถูกต้องด้วย เพื่อให้การสร้าง VM สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งก่อนที่จะสร้างเครื่อง VM และติดตั้ง Guest OS ลงไป เราควรอัปโหลดไฟล์ Image (นามสกุล.iso) ของแผ่นติดตั้ง OS ที่ต้องการใช้งานไปเก็บไว้บนเครื่อง ESX ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่ม Storage > คลิกแท็บ Datastores แล้วคลิกคำสั่ง Datastore browser

การสร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Guest OS

2. คลิกเลือกคำสั่ง datastore1 แล้วคลิกคำสั่ง Create directory

การสร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Guest OS

3.ขั้นตอน Select a name and guest OS ให้กำหนดค่าดังนี้

  •  Name = กำหนดชื่อเครื่อง VM
  • Compatibility = กำหนดให้เครื่อง VM รองรับกับ ESX เวอร์ชั่นไหนได้บ้าง
  • Guest OS family = กำหนดให้ Guest OS ที่สร้างขึ้นเป็นระบบปฏิบัติการของค่าย
    ไหน
  • Guest OS version = กำหนดให้ Guest OS ที่สร้างขึ้นเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น
    อะไร

4. เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Next

บทความ VMware ตอน 4 การสร้าง Virtue Machine และ ติดตั้ง Guest OS

คลิกดาวน์โหลดบทความทั้งหมดฟรี