VMware ตอนที่ 5 การย้าย Host จริงเข้าสู่ Guest ใน ESXi

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

VMware ตอนที่ 5 การย้าย Host จริงเข้าสู่ Guest ใน ESXi

     ในตอนที่แล้ว (ตอนที่ 4) ได้พูดถึงการสร้าง VM ขึ้นมาใหม่ แต่หากต้องการย้ายเครื่องจาก Host จริงที่เป็น Physical เข้าไปเป็น VM หรือ Guest ใน ESXi ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยโปรแกรม VMware vCenter Converter ในการแปลงจากเครื่องจริงเข้าสู่เครื่องจำลองได้โดยตรง ไม่ต้องมีการ Backup หรือแปลงเป็นไฟล์ Image ใดๆ ก่อน (ถึงไม่มีความจำเป็นแต่แนะนำให้ทำ Backup ก่อนการย้ายครับ)

1) ดาวน์โหลดโปรแกรม VMware vCenter Converter
     ดาวน์โหลดโปรแกรม VMware vCenter Converter ได้ที่เว็บไซต์ https://my.vmware.com/group/vmware/detailsdownloadGroup=CONV62&productId=701&rPId=20180
ซึ่งจะดาวน์โหลดได้ต้องมี User Account ของทาง VMware ก่อน หากไม่มีให้ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกจึงจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้

 9014

 

 

2) การย้ายจาก Physical สู่ VM ด้วย VMware vCenter Converter

     การย้าย Host ที่เป็น Physical เป็น VM ใน ESXi โดยใช้โปรแกรม vCenter Converter สามารถทำได้ทั้งแบบที่แปลงเป็นไฟล์ Image ก่อน หรือย้ายเครื่องผ่านเครือข่ายไปเลยก็ได้ โดยสามารถทำได้ทั้งตอนเปิดเครื่องและปิดเครื่อง
สำหรับขั้นตอนการย้ายนี้จะเป็นการย้ายผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตั้งโปรแกรม vCenter Converter ให้เสร็จเรียบร้อย เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Convert machine

2. จะเข้าสู่ขั้นตอน Source System ที่คำสั่ง Select source type ให้คลิกเลือก Powered on เพื่อย้ายตอนเปิดเครื่อง จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Remote Windows machine

3. ในส่วนของคำสั่ง Specify the powered on machine มีคำสั่งต่างๆ ดังนี้

     : IP address or name : กำหนดหมายเลข IP ของเครื่อง Physical ที่ต้องการย้ายลงไป
     : User name : กรอกชื่อผู้ดูแลระบบที่ได้รับสิทธิ์สูงสุดในการจัดการเครื่อง Server ลงไป ตัวอย่างนี้คือ administrator
     : Password : กรอกรหัสผ่านของเครื่อง Server ลงไป

4. คลิกปุ่ม Next

5. เมื่อปรากฏหน้าต่าง VMware vCenter Converter Standalone Agent Deployment ให้คลิกปุ่ม Yes

 

การย้าย Host จริงเข้าสู่ Guest ใน ESXi

ดาวน์โหลดบทความฟรี