การฟอร์เวิร์ดพอร์ตให้กับ MIKROTIK

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

การฟอร์เวิร์ดพอร์ตให้กับ MIKROTIK

 สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หลัง MikroTik หากต้องการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ต เพื่อให้เครื่องจากภายนอกสามารถติดต่อเข้ามายังเครื่องภายในได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู IP > Firewall ที่หน้าต่าง Firewall ให้คลิกแท็บ NAT แล้วคลิกปุ่ม +
  2. ที่หน้าต่าง NAT Rule ให้คลิกแท็บ General แล้วกำหนดค่าดังนี้
  3. ที่คำสั่ง Chain ให้เลือกเป็น dstnat
  4. ที่คำสั่ง Protocol ให้เลือกเป็น 6 (tcp)
  5. ที่คำสั่ง Dst. Port ให้กำหนดหมายเลขพอร์ตของโปรแกรมที่ต้องการทำฟอร์เวิร์ดพอร์ต ในตัวอย่างนี้กำหนดเป็นหมายเลข 3389 ก็คือพอร์ตของโปรแกรม Remote Desktop
  6. ที่คำสั่ง In. Interface กำหนดเป็นขา WAN ที่ออกอินเทอร์เน็ต