การคอนฟิกค่า WIRELESS ที่ติดมากับ MIKROTIK

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

การคอนฟิกค่า WIRELESS ที่ติดมากับ MIKROTIK

สำหรับ MikroTik บางรุ่นที่มาพร้อมกับเสาไร้สายความแรงถึง 100 mW ทำให้สามารถปล่อยสัญญาณ Wireless ได้เลยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Access Point มาต่อเพิ่ม ซึ่งเราสามารถคอนฟิกค่า Wireless ได้ดังนี้
1. เพิ่มพอร์ต wlan1 เข้าไปใน Bridge1 เช่นเดียวกับพอร์ต ether 2-5 ด้วย