การติดตั้ง WSUS เพื่ออัปเดตเครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline

อิมแพคเมืองทองธานี
47/401 อาคารนาริตะ ชั้น 7 ห้อง N007031

การติดตั้ง WSUS เพื่ออัปเดตเครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline

การติดตั้ง WSUS เพื่ออัปเดตเครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline
WSUS (Windows Server Update Services) เป็นการทำให้เครื่อง Client ที่อยู่บน Domain สามารถอัปเดต Windows ให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยอยู่เสมอผ่านเครื่อง Domain Controller ที่จะดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตต่างๆ มาเก็บไว้ในเครื่องก่อน จากนั้นก็จะสั่งให้มีการอัปเดตเครื่อง Client ด้วย Group Policy ทำให้เวลาที่เครื่อง Client อัปเดตไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยประหยัด Bandwidth การใช้งานอินเทอร์เน็ตลงได้อย่างมาก

การติดตั้ง WSUS มีขั้นตอนดังนี้
1. Add Role ที่ชื่อ Windows Server Update Services

การติดตั้ง WSUS เพื่ออัปเดตเครื่อง Client ใน Domain แบบ Offline

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทความนี้ทั้งหมด